Turkulaista yrittäjyyttä edistämässä

Turun Yrittäjien Säätiön toiminnan tarkoituksena on edistää turkulaista yrittäjyyttä ja lisätä turkulaisten yritysten menestystä jatkuvasti kehittyvässä ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Säätiö tukee niin yrittäjiä, kuin yksityisessä omistuksessa olevia turkulaisia yrityksiä.

Toiminnan painopistealueina ovat pienten ja keskisuurten yritysten menestymismahdollisuuksien edistäminen sekä nuorten yrittäjien toimintamadollisuuksien parantaminen tukemalla heidän lisäkoulutustaan tai osallistumistaan yritysten kehittämisohjelmiin.

Varainhankinta ja avustusperiaatteet

Turun Yrittäjien Säätiön mahdollisuudet avustusten myöntämiseen perustuu säätiön peruspääoman tuottoon. Peruspääoman kasvattaminen mahdollistaa entistä laajemman toiminnan.

Lahjoitukset

Turun Yrittäjien Säätiö voi sääntöjensä mukaan vastaanottaa myös lahjoituksia ja muita varoja. Peruspääoman tavoin säätiölle myönnetty lahjoitus tai testamentatut varat hoidetaan ammattitaitoisesti ja tarpeetonta riskinottoa välttäen.

Tuen hakeminen

Avustuksen tai tuen hakeminen on helppoa. Muutama perusedellytys, yrityksen tai yrittäjän tulee olla turkulainen, hakemus liittyy yrityksen tai yrittäjän henkilökohtaisten yritystoimintaan sisältyvien taitojen kehittämiseen ja avustuksen tai tuen perusteena olevat tositteet on liitetty hakemukseen

Hae tukea